PSYKOLOG MERETE AGGER

PSYKOLOG MERETE AGGER

CAND. PSYCH. AUTORISERET. SPECIALIST I PSYKOTERAPI.

Jeg tilbyder psykologisk behandling, supervision af medarbejdere og ledere, undervisning, coaching samt stressforebyggelseskurser for private og offentlige virksomheder.

Jeg tilbyder ligeledes supervision af psykologer på vej mod autorisation og specialistuddannelse.

Jeg er uddannet cand.psych fra Århus Universitet og University College Dublin i Irland i år 2000.

Jeg er autoristeret af Psykolognævnet og Velfærdsministeriet og godkendt specialist i psykoterapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og Selskab for Adfærds- og Kognitiv terapi.

Jeg har hovedsageligt arbejdet med psykiatriske problemstillinger dels indenfor hospitals- og dels indenfor socialpsykiatrien. Indenfor hospitalspsykiatrien har jeg arbejdet på sengeafsnit, på psykoterapeutisk afsnit og på Center for Selvmordsforebyggelse.

Indenfor Socialpsykiatrien har jeg arbejdet på bo- og behandlingssteder for unge og voksne med psykiske lidelser. Jeg har derudover arbejdet med revalidering og afklaring af erhvervsevne.Mine kompetenceområder er:

 • • Individuel terapi
 • • Gruppe terapi
 • • Stressforebyggelse til virksomheder og private
 • • Undervisning
 • • Supervision
 • • Ledercoaching
 • • Kriseterapi
PSYKOLOG MERETE AGGER

KOGNITIV TERAPI

FØLELSER - TANKER - KROPSLIGE FORNEMMELSER - ADFÆRD
PSYKOLOG MERETE AGGER

KOGNITIV TERAPI

FØLELSER - TANKER - KROPSLIGE FORNEMMELSER - ADFÆRD

Kognitiv terapi er en terapiform som anvendes i forhold til en bred vifte af problemer og er en specialiseret metode med redskaber i forhold til f.eks. angst, depression og stress. Forskning viser, at kognitiv terapi er særdeles effektiv til behandling af fx. depression og angst, kroniske smerter, stress og personlighedsforstyrrelser.

Kognitiv terapi antager, at vores tankeprocesser, det vil sige vores forestillinger, vores fantasier og vores erindringer og vores handlinger har stor betydning for vores følelser og sindstilstand. Derfor retter terapien sig primært mod vores tanke- og handlemønstre.

Der tages kognitiv terapi udgangspunkt i klientens aktuelle problemer og livssituation og fokus er på sammenhængen mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger. Terapeut og klient vil i fællesskab undersøge de tanke- og handlemønstre der skaber og vedligeholder klientens problemer og sammen finde og afprøve nye alternativer. Rationalet bag dette er, at man ved at udvikle nye alternative måder at håndtere de uhensigtsmæssige tankemønstre på, kan lette følelsesmæssig lidelse, ændre uhensigtsmæssig adfærd og skabe højere grad af livskvalitet.

PSYKOLOG MERETE AGGER

CFT

MEDFØLELSES FOKUSERET TERAPI
PSYKOLOG MERETE AGGER

CFT

MEDFØLELSES FOKUSERET TERAPI

Compassion Focused Therapy (CFT) kaldes på dansk medfølelsesfokuseret terapi. Medfølelsesfokuseret terapi er inspireret af evolutionsteori, tilknytningsteorier, socialpsykologi, mindfulness, hjerneforskning og buddhistisk praksis.

I medfølelsesterapi træner vi at opnå en kærlig grundholdning som indebærer bevidstheden om vores egen og andres lidelse kombineret med et ønske om at mindske den.

Vi træner evnen til at berolige os selv og møde os selv med venlighed når vi mærker svære følelser som f.eks. skam, selvkritik og angst. Vi lærer at fremme egenomsorg og medfølelse overfor os selv i stedet for at kritisere os selv.

Medfølelse er en brugbar tilgang til at regulere og balancere vores følelsessystem, vores omskiftelige sind og vores relationer til andre mennesker. Ved at lære at opbygge evnen til at føle venlighed, sindsro, tryghed og at være forbundet til andre mennesker opnår vi øget livsglæde, større følelsesmæssig balance og et bedre selvværd.

Medfølelsesfokuseret terapi er særlig rettet mod klienter, der har tendens til at opleve skam og selvkritik. Man ved i dag at skam og selvkritik spiller en central rolle ift. udvikling og vedligeholdelse af angst, depression, traumer og PTSD.

PSYKOLOG MERETE AGGER

SUPERVISION

INDIVIDUEL OG GRUPPE SUPERVISION
PSYKOLOG MERETE AGGER

SUPERVISION


Jeg har erfaring med supervision og psykologfaglig vejledning til ansatte i social- og sundhedssektoren, fx. sygeplejersker, socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og pædagoger samt ledere.

Jeg tilbyder desuden supervision til psykologer under uddannelse til autorisation og specialistuddannelse.

PSYKOLOG MERETE AGGER

UNDERVISNING

PSYKOLOG MERETE AGGER

UNDERVISNING


Jeg har en bred erfaring med undervisning af tværfaglige personalegrupper indenfor social- og sundhedssektoren, fx sygeplejersker, social- og sundhedsassistener, læger, socialrådgivere, socialpædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter i psykologfaglige temaer såsom;

 • • Angst
 • • Depression
 • • Selvmordsforebyggelse
 • • Stressforebyggelse
 • • Kognitive behandlingsformer
 • • Mindfulness
 • • Medfølelsesfokuseret terapi
 • • Stressforebyggelse
PSYKOLOG MERETE AGGER

STRESS

STRESSFORBYGGELSE FOR ENKELTPERSONER OG VIRKSOMHEDER
PSYKOLOG MERETE AGGER

STRESS

STRESSFORBYGGELSE FOR ENKELTPERSONER OG VIRKSOMHEDER
STRESS I TAL

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Det anslås at stress koster det danske samfund op mod 10 mia. årligt. Tal fra EU-Kommisionen viser at mellem 50 og 60% af alle tabte arbejdsdage i Unionen, kan relateres til stress.Kurser i stressforebyggelse for virksomheder

Skræddersyede kurser til virksomheder der ønsker at forebygge stress hos medarbejdere og ledere.

Kurserne henvender sig til såvel private som offentlige virksomheder.

Kurserne tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder og tilpasses den enkelte organisation.

Et kursus består af følgende elementer;

 • • Viden om stress.
 • (fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer og fysiologiske reaktioner).
 • • Individuelle stressreaktioner.
 • • Handlemuligheder på det organisatoriske, kollegiale og individuelle plan.
 • • Teknikker til stress reducering.

  • Individuel stressforebyggelse

   Et individuelt stressforebyggelsesforløb består af samme elementer som et kursus men foregår ved individuelle samtaler.

PSYKOLOG MERETE AGGER

PRAKTISK INFORMATION

AFBUD - BETALING - NYE KLIENTER
PSYKOLOG MERETE AGGER

PRAKTISK INFORMATION

AFBUD - BETALING - NYE KLIENTER
Nye klienter der ikke tidligere har været hos mig bedes henvende sig pr. mail.Individuel konsultation kr. 1.000,-

Gruppekonsultationer: kontakt for pris.Betaling

Der betales kontant ved hver konsultation.

Det kan være, at du har en sundhedsforsikring eller en anden forsikring der dækker psykologhjælp. Du kan i såfald muligvis få hjælp til betalingen.

Jeg modtager også klienter med henvisning fra egen læge.Afbud

Afbud til en aftalt konsultation senest dagen før, inden kl. 16.

Den fulde takst betales ved afbud senere eller ved udeblivelse.

PSYKOLOG MERETE AGGER

KONTAKT

Nye klienter der ikke tidligere har været hos mig

bedes henvende sig pr. mail.
PSYKOLOG MERETE AGGER

KONTAKT

UDFYLD VENLIGST KONTAKTFORMULAREN NEDENFORKIRKETORVET 16, 4760 VORDINGBORG

psykologmereteagger@gmail.com

+45 2280 6565

FIND VEJ